Ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΜΗΝΑΣ | 05.07

ΝΤΟΝ ΜΑΚΚΕΛΑΡ

Ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ
ΜΗΝΑΣ

The Grand Seduction


2014 – 113’ | ΚΑΝΑΔAΣ ΚΟΜΕΝΤI

05.07.2022 | 21:00


ΜΕ ΤΟΥΣ:

TAYLOR KITSCH, BRENDAN, GLEESON, LIANE BALABAN


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

 

EL