Η ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ OΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡAΣΕΙΣ ΕIΝΑΙ ΕΛΕYΘΕΡΗ ΕΚΤOΣ ΑΠO ΤΗΝ ΠΡΟΠOΝΗΣΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪ́ΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΜIΛΩΝ

ΘΑ ΥΠAΡΧΕΙ ΚΟΛΑΤΣΙO, ΧΥΜOΣ ΚΑΙ ΝΕΡO ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΓΟYΡΙΑ ΓΙΑ OΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤEΧΟΝΤΕΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ COVID

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Ή ΝΟΣΗΣΗΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ SELF TEST. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

Φωτογραφίες από τη δράση

EN