Πρόσκληση σε συνάντηση 7 & 8 Mαΐου

Θέμα: “Λιβάδια Ποσειδωνίας: Σημασία, πιέσεις και απειλές”

7-8 May Meeting on the topic:

“Poseidonia Meadows: Importance, pressure, threats”

EN