ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το πρόβλημα δυσλειτουργίας της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού που πρόσφατα τοποθετήθηκε για τις ανάγκες του Αναψυκτηρίου από την εταιρία που το εκμεταλλεύεται.

Διαβάστε την απόφαση.

 

EN