06-06.06.21 &

12-13.06.21

“Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ”- ΜΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΠΡΕΧΤ ΚΑΙ ΚΟΚΤΩ

Η Εβραία, η Ψεύτρα, η Ανθρώπινη Φωνή


21:00

Μοναστήρι Αι Γιάννη Δέτη

Σκηνοθεσία:

Ελένη Σταυράκη


Διανομή (με σειρά εμφάνισης)

Ελένη Σταυράκη
Μοσχούλα Κοντοσταύλου
Χρύσα Σιλιτζίρη


ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση – Παροικία
Βιβλιοπωλείο Παρά Πέντε – Νάουσα


ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

10,00 €

EL