Παραλία Καθολικού - Φάρος του Κόρακα

Μήκος 1050 μ. - 25′ (ΧΩΡIΣ ΣΤAΣΕΙΣ)

Το μονοπάτι αρχίζει πίσω από το αναψυκτήριο και δίπλα από το θέατρο. Ανηφορίζουμε και σε 8 ́ αφήνουμε αριστερά τη διαδρομή, που κατευθύνεται προς τη διαδρομή του Πάρκου των Βράχων. Μετά από λίγο περνάμε από τη Στέρνα, όπου παλιότερα υπήρχαν αρκετά ασβεστοκάμινα, και, αφού συναντηθούμε με τη διαδρομή στη θέση Βουρλίδια, φτάνουμε στο Φάρο του Κόρακα.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2

Μήκος 1050 μ.

25′ (ΧΩΡIΣ ΣΤAΣΕΙΣ)

«Nice place for a hike. Vegetation is overgrown in a few places. Trails are very well marked. Decent views from the top, but can be very windy.»

Svetoslav Tsolov a year ago

EL