Ανάσχεση της Διάβρωσης

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα του Πάρκου είναι η διάβρωση των εδαφών από τη βροχή και τον αέρα. Η απαγόρευση της βόσκησης έχει συντελέσει στη μερική ανάσχεση του φαινομένου, αλλά δεν αρκεί. Τα τελευταία χρόνια, οι αυξημένες περίοδοι ξηρασίας που ακολουθούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα την περίοδο του χειμώνα έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω εδαφική διάβρωση και, ως εκ τούτου, την πίεση της υφιστάμενης χλωρίδας και πανίδας.
Από το 2017 έχει αρχίσει ένα πιλοτικό έργο για την αντιμετώπιση της διάβρωσης σε μικρή κλίμακα, στη λεκάνη απορροής που εκβάλλει στην παραλία του Καθολικού. Πρόκειται για την κατασκευή μικρών και απλών λιθοδομών χωρίς τεχνητά συνδετικά υλικά, σε χαραδρώσεις που έχουν δημιουργηθεί με τη διάβρωση του απογυμνωμένου εδάφους από τη ροή του βρόχινου νερού ή σε πρόχειρα διανοιγμένους δρόμους που λειτουργούν με τον ίδιο καταστροφικό τρόπο.
Οι λιθοδομές αυτές επιτυγχάνουν την επιβράδυνση της ροής του νερού και την απορρόφησή του στο έδαφος με επακόλουθη την αύξηση της βλάστησης αλλά και την αποφυγή του μπαζώματος του χώρου στάθμευσης και της παραλίας.
Τα αποτελέσματα του έργου είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Η επιχωμάτωση της παραλίας έχει σταματήσει, η μονοετής βλάστηση έχει ενισχυθεί σημαντικά γύρω από τις λιθοδομές και οι πληγές στο τοπίο από τη διάνοιξη των δρόμων επουλώνονται αργά αλλά σταθερά.

EL