Το Πάρκο Πάρου διοικείται από το ακόλουθο 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο:

  • Τακτικά μέλη
  • ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος
  • ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Μεσίτης, Αντιπρόεδρος
  • ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Συνταξιούχος, Διευθύνων Σύμβουλος
  • ΚΑΓΚΑΝΗ ΑΝΝΑ, Επιχειρηματίας, Μέλος
  • ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Εκπαιδευτικός, Μέλος
  • ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Επιχειρηματίας, Μέλος
  • ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Οικιακά, Μέλος
  • ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ, Αντιδήμαρχος Πάρου, Μέλος
  • ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Δημοτική Σύμβουλος Πάρου, Μέλος
  • Αναπληρωματικά μέλη:
  • ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκπαιδευτικός 
  • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου 
  • ΚΟΡΔΟΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ, Ιδιωτική Υπάλληλος 
  • ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου
  • ΜΑΛΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Επιχειρηματίας 
  • ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Πάρου
  • ΜΠΑΦΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, Επιχειρηματίας 
  • ΣΑΡΡΗ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Αντιδήμαρχος Πάρου
  • ΣΑΜΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Πάρου 

EL