ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας που διαχειρίζεται το αναψυκτήριο του Πάρκου, εφαρμόσθηκε σε τμήμα του χώρου ελεγχόμενη στάθμευση με στόχο να υπάρχει τάξη κατά τις περιόδους αιχμής. H παραχώρηση έγινε μέχρι τις 10.9.22, για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του αναψυκτηρίου και μόνο, με συγκεκριμένο ημερήσιο χρόνο από 11 μέχρι 18:00 και δεν προβλέπει κάποιο αντίτιμο για το Πάρκο.Βασική προϋπόθεση είναι να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση των επισκεπτών, καθώς και να μην περιορίζεται δραστικά η δυνατότητα ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων. Η διαδικασία είναι δοκιμαστική, για την φετινή θερινή περίοδο και αν διαπιστωθούν σοβαρές δυσλειτουργίες θα διακοπεί η εφαρμογή της.

EL