ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. της ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του στις 18.07.22 να άρει την χορηγηθείσα συναίνεση λειτουργείας ελεγχόμενης στάθμευσης στο Πάρκο Πάρου.

Διαβάστε την απόφαση.

 

EL