ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πάρος, 23.06.2023 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε., τόσον κατόπιν σχετικών καταγγελιών, όσον και μετά από πρόσφατες αυτοψίες των μελών του, διαπίστωσε ότι η παραλιακή ζώνη έχει καταληφθεί σε υπερβολικό βαθμό από ομπρελοκαθίσματα και κιόσκια, με αποτέλεσμα να παραμένει ανεπαρκής χώρος για τους επισκέπτες που επιθυμούν να μην κάνουν χρήση των σχετικών υπηρεσιών της εταιρίας.

Επισημαίνεται ότι τόσον η αδειδοτική όσον και η ελεγκτική δικαιοδοσία για το προκείμενο θέμα δεν ανήκει στο Πάρκο. Έχοντας όμως την ευθύνη για την εύρυθμη και κοινωγφελή λειτουργία του ευρύτερου χώρου, έχουμε ήδη εκφράσει τη διαμαρτυρία μας στην εταιρία που διαχειρίζεται την παραλία, διότι πιστεύουμε ότι στην ουσία καταλαμβάνεται δημοτικός χώρος ο οποίος πρέπει να παραμένει ελεύθερος προς χρήση του κοινού. Απευθυνόμαστε επίσης και στην αρμόδια Δημοτική Επιτροπή Αδειοδότησης και Ελέγχου να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους και αναφορές προς την Κτηματική Υπηρεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πάρκου Πάρου δηλώνει επίσης, ότι συμμερίζεται τις διαμαρτρυρίες κιαι αντιδράσεις του κοινού για το εν λόγω θέμα και συμπαρίσταται σε αυτές..

Το Δ.Σ. της Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε.

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

 

 

EL