ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ της ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Με την ευκαιρία της έναρξης του Θερινού Φεστιβάλ, μιας κορυφαίας δραστηριότητας της Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε., παρουσιάζεται ένας σύντομος απολογισμός πεπραγμένων, για το πρόσφατο διάστημα (2022-23), ο οποίος έχει ως εξής:

Από πλευράς σχεδιασμού των δράσεων, έγινε νέος προγραμματισμός ενεργειών του Πάρκου για το 2022-23, κατόπιν συνεδρίασης του Δ.Σ., τα βασικά σημεία του οποίου είναι τα ακόλουθα:


  1. Λειτουργία του αναψυκτηρίου
  2. Δράσεις σχετικές με το περιβάλλον, φυτεύσεις ,φράγματα, μονοπάτια, βοτανικός κήπος, απαγόρευση βόσκησης -κυνηγιού , συνεργασία με σχολεία -φορείς, φωτοβολταϊκά
  3. Πολιτισμός, φεστιβάλ μουσική ,θέατρο, χορός, φιλοξενία τοπικών δράσεων, κινηματογράφος
  4. Αθλητισμός , τρίαθλο, κολυμβητικοί -ιστιοπλοϊκοί αγώνες
  5. Λειτουργία του Ομίλου ΝΑΪΑΣ, προγραμματισμός συνεργασίας με το Πάρκο Πάρου
  6. Ιστορία, έκθεση χαρτών στα κελιά, ψηφιακή βιβλιοθήκη, Φάρος Κόρακας , εγκαταστάσεις ρωσικού στόλου, αρχαιολογικοί χώροι, καρνάγια , ναυτική παράδοση
  7. Ηλεκτρονική υποστήριξη
  8. Έκδοση έντυπου υλικού
  9. Συντηρήσεις εκκλησίας, μονοπατιών, τοιχοποιίας
  10. Πολιτική για τις χορηγίες και οικονομικές ενισχύσεις

 

Πολύ σημαντικό βήμα ήταν η στελέχωση του Πάρκου με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, απασχολούμενο σε ετήσια βάση, με συστηματική απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο και έμφαση στην περιβαλλοντική φροντίδα. Η υποστήριξη αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε εύστοχες παρεμβάσεις στην εγκατάσταση και παρακολούθηση του έργου του βιολογικού καθαρισμού, που παρουσίασε δυσκολίες και δυσλειτουργίες στα αρχικά του στάδια, οι οποίες ξεπεράστηκαν με την παρέμβασή μας. Ακόμη, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από πέτρα αντιπλημμυρικά φράγματα, από ειδικούς τεχνίτες, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση των παλαιών τεχνικών και η συμβατότητα με το λοιπό φυσικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επίβλεψη έγιναν με πρωτοβουλία του Πάρκου. Φέτος προχωρήσαμε σε δεύτερη συμπληρωματική φύτευση στου Τούρκου την Άμμο σε συνεργασία με το Σωματείο Φίλων και την χορηγία του Ιδρύματος Helidoni και του CPF. Ακόμη, φυτεύσαμε στην μνήμη του Γιάννη του Κουλιανού, εκ των πρωτεργατών του Πάρκου και επί σειρά ετών Διευθύνοντος Συμβούλου, 60 συκιές , από φυτώριο που ο ίδιος είχε δημιουργήσει με μοσχεύματα από τα είδη συκιών που φύονται στο νησί.

Όσον αφορά τη μέριμνα για το φυσικό περιβάλλον, μετά την προσπάθεια προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου για απαγόρευση του κυνηγίου στο Πάρκο, έγινε διάβημα προς την Γενική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΝ και εκδόθηκε σχετική απόφαση απαγόρευσης για 5 έτη .

Από πλευράς των προγραμματισμένων έργων που υποχρεούται να εκτελέσει η ΔΙΩΝΗ, μετά την υλοποίηση του Βιολογικού Καθαρισμού, έγινε η εγκατάσταση και της τριτοβάθμιας μονάδας καθώς και του αρδευτικού δικτύου, ώστε να χρησιμοποιείται το κατεργασμένο νερό για το πότισμα των πρόσφατων και παλαιοτέρων φυτεύσεων κατά τους θερινούς μήνες. Επίσης, σε κοινή συνάντηση, έγινε προγραμματισμός και προτεραιοποίηση της εκτέλεσης έργων για το επόμενο έτος, σε συνεργασία με τη ΔΙΩΝΗ. Τέλος, όσον αφορά την καθαριότητα του χώρου ανατέθηκε στο Σωματείο των Φίλων του Πάρκου η μέριμνα για την καθαριότητα, δράση που διεξάγεται επιτυχώς, ενώ αποφασίσθηκε και η ενεργή συμμετοχή του Πάρκου στην καμπάνια του Δήμου Πάρου για την Ανακύκλωση.

Σχετικά με τις μόνιμες συνεργασίες και συνέργειες του Πάρκου με φορείς συναφούς σκοπού, έγινε συνυπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Όμιλο ΝΑΪΑΣ, εξαιτίας της ιστορικής σύγκλισης των φορέων, τόσον από πλευράς του κοινού χώρου, όσον και των σκοπών και δράσεων. Ο ΝΑΪΑΣ υποστηρίζει το Πάρκο σε όλες του τις δράσεις και ειδικότερα το τελευταίο διάστημα επιμελήθηκε την συντήρηση και αντικατάσταση των φωτοβολταϊκών στοιχείων που τροφοδοτούν το φωτισμό του Πάρκου, εγχείρημα που προχώρησε με επιτυχία και χαμηλό κόστος.

Γενικότερα, η πολιτική του Πάρκου είναι να αποφύγει τις χορηγίες κατόπιν αιτήσεων των διαφόρων φορέων και συλλογικοτήτων, διότι δεν έχουν θεσπισθεί τα απαραίτητα προς τούτο κριτήρια, αλλά να προβαίνει σε οριζόντιες ενέργειες με εμφανή τον κοινωνικό χαρακτήρα και την συμβατότητα με τους σκοπούς του. Σε αυτή τη βάση, έγινε συζήτηση και αποφασίσθηκε η διάθεση χρηματικών υπολοίπων σε οριζόντιες δράσεις, όπως η προσφορά πετρελαίου θέρμανσης στα δημοτικά σχολεία της Πάρου. Συγκεκριμένα, δόθηκε σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του νησιού από 1 τόνος πετρέλαιο θέρμανσης. ( Ένα σχολείο δεν θέλησε να παραλάβει γιατί είχε καλύψει τις ανάγκες του).

Ωστόσο, σε ορισμένες έκτακτες περιπτώσεις έγιναν και ενισχύσεις προς φορείς, κατόπιν τεκμηρίωσης του ειδικού σκοπού, ο οποίος έπρεπε να είναι συμβατός με τους στόχους του Πάρκου.
Έτσι, ικανοποιήθηκαν αιτήματα ενίσχυσης του ΝΟΠ, της Ομάδας Διάσωσης Πάρου , των ΑΜΕΑΙ, του ΧΟΝ, του Συλλόγου Γυναικών Αρηίς, του ειδικού Σχολείου των Καμαρών. Ακόμη, ενισχυσαμε το έργο της Ένωσης Γονέων Πάρου για την δημιουργία Ταμείου Ενίσχυσης των εκπαιδευτικών.

Κεντρικό πεδίο δράσεων του Πάρκου είναι η οργάνωση και η υλοποίηση του Θερινού Φεστιβάλ, με επιφόρτιση της Επιτροπής Εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου αυτό ήταν επιβεβλημένο, καθώς και οι αναθέσεις στους συνεργάτες για την επικοινωνιακή προβολή των εκδηλώσεων, τόσο του θεάτρου όσο και του κινηματογράφου ΕΝΑΣΤΡΟΝ. Είναι σημαντικό ότι ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ γίνεται βάσει ορισμένων αρχών, όπως η ένταξη των κατά το δυνατόν περισσότερων τοπικών καλλιτεχνών, το υψηλό πολιτιστικό περιεχόμενο και η κοσμιότητα, που οφείλουν να είναι χαρακτηριστικά του Πάρκου. Επιπλέον, ξεκίνησε η προβολή ταινιών τους χειμερινούς μήνες στην αιθουσα του Δημοτικού σχολείου Νάουσας, με ελεύθερη είσοδο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, αλλά διακόπηκε λόγω κτιριακών προβλημάτων.

Εκτός από το μείζον γεγονός του Φεστιβάλ, το Πάρκο οργανώνει ή μετέχει σε εκδηλώσεις προβολής όπως το «Μια Ημέρα Πάρκο» το οποίο διεξήχθη με επιτυχία από πλευράς προσέλευσης και εντυπώσεων αυτών που έλαβαν μέρος. Επίσης, προγραμματίζουμε την συνεργασία μας με φορείς και συλλόγους στη βάση της συνδιοργάνωσης δράσεων καθ όλο το έτος. Σχετικές συζητήσεις και συμφωνίες έχουν γίνει με τον Νηρέα και το Χορευτικό της Νάουσας. Τέλος, εξασφαλίστηκε η επίσκεψη στο χώρο έκθεσης της ρωσικής Χαρτογραφίας για όλο το έτος.

Με τον παραπάνω απολογισμό, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες και τις ελλείψεις, το Δ.Σ. του Πάρκου δηλώνει ότι θα προσπαθήσει να προσφέρει ακόμη ουσιαστικότερο έργο, με σταθερή προσήλωση στην ιστορία και τις αξίες του Πάρκου Πάρου.

To Δ.Σ. της Πάρκο Πάρου Δημοτικής Α.Ε.

Για τον απολογισμό πατήστε εδώ

 

 

EL