Παροχή διευκρινίσεων για τη σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας & διαχείρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

EL