Βραβεία Jazz Franco Ambrosetti

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έναν από τους καλύτερους διαγωνισμούς τζαζ στην Ευρώπη!

Στη Νάουσα της Πάρου στις 6, 7 & 8 Ιουλίου 2022

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 15 Μαΐου!

Αυτός ο διαγωνισμός δημιουργήθηκε για την εξέλιξη της καριέρας των νέων Ελλήνων μουσικών της τζαζ. Η Arts Culture Europe χρηματοδοτεί αυτόν τον διαγωνισμό με έπαθλο 3000 ευρώ για το «Group First Prize», 2000 ευρώ για το «Group Second Prize», 1000 euro για το «Instrumental Soloist Prize» και 1000 ευρώ για το «Vocal Prize»

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν τζαζ γκρουπ τεσσάρων μουσικών κατ’ ανώτατο όριο, μουσικοί έως τριάντα πέντε ετών (μέσος όρος), ελληνικής εθνικότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ρεπερτόριο συνθέσεων ή/και προτύπων, η διάρκεια της ερμηνείας στη σκηνή είναι το πολύ τριάντα λεπτά. Οι ανήλικοι πρέπει να υπόκεινται σε γονική άδεια.

Η επιλογή:
Η πρώτη διοργάνωση του διαγωνισμού «Franco Ambrosetti Jazz Awards» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 στο προαύλιο του Ιερού Ναού της Παναγίας στη Νάουσα – Πάρου.

Έξι επιλεγμένες ομάδες των τεσσάρων μουσικών κατ’ ανώτατο όριο θα παίξουν ένα πρόγραμμα το πολύ τριάντα λεπτών μπροστά σε μια κριτική επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες μουσικούς και με πρόεδρο τον μαέστρο Franco Ambrosetti.

Οι παραστάσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό.

Ηχοσύστημα, ενισχυτές κιθάρας και μπάσου, ψηφιακό πιάνο, κοντραμπάσο (με εντερικές χορδές) και ντραμς θα στηθούν στη διάθεση των γκρουπ.

Στο τέλος του διαγωνισμού την Πέμπτη 7 Ιουλίου, οι νικητές του «Ομαδικού Βραβείου», του «Βραβείου για όργανα και φωνητικά» και του «Δεύτερου Βραβείου για σολίστ οργάνων ή σολίστ Φωνητικής», θα προταθούν μετά από συζήτηση της κριτικής επιτροπής.

Θα λάβουν 3000 ευρώ, 2000 ευρώ και 1000 ευρώ αντίστοιχα για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Οι νικητές του «Πρώτου Βραβείου Ομάδας» θα παίξουν στα εγκαίνια του Κουιντέτου Franco Ambrosetti την Παρασκευή 8 Ιουλίου στο θέατρο του Πάρκου της Πάρου. Οι νικητές του «Βραβείου για όργανα και φωνητικά» θα προσκληθούν να παίξουν με το Κουιντέτο σε ένα ή δύο τραγούδια.

Η επιλογή θα γίνει μετά από ένα ή δύο ηχητικά ή βίντεο το πολύ που αποστέλλονται από τους διαγωνιζόμενους με προθεσμία την Κυριακή 15 Μαΐου. Για την εγγραφή στο διαγωνισμό θα ζητηθεί ένα ποσό 30 ευρώ και θα αποσταλεί με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό ACE. Θα γίνει προεπιλογή εντός του Μαΐου και οι έξι επιλεγμένες ομάδες θα ενημερωθούν μέχρι τα τέλη Μαΐου. Τα βίντεο θα σταλούν μέσω του WeTransfer (https://wetransfer.com) στη διεύθυνση email του Arts Culture Europe: contact@artscultureeurope.org

Τη μεταφορά από την Αθήνα με τα πλοία Blue Star και την διαμονή στην Πάρο (2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο και 1 γεύμα την ημέρα) θα αναλάβει για τις επιλεγμένες ομάδες ο οργανισμός.


Franco Ambrosetti Jazz Awards

Call for applications for one of the best-endowed jazz competitions in Europe!

In Naoussa – Paros on July 6, 7 & 8, 2022

Αpply before May 15th!

This contest has been created for the development of the career of young Greek jazz musicians. Arts Culture Europe finances this contest with a prize of 3000 euros for the «Group First Prize», 2000 euros for the «Group Second Prize», 1000 euros for the «Instrumental Soloist Prize» and 1000 euros for the «Vocal Prize». The contest is open to jazz groups of four musicians maximum, musicians up to thirty-five years old (average), of Greek nationality. Candidates must have a repertoire of compositions and/or standards, the duration of interpretation on stage being thirty minutes at the most. Minors must be subject to parental authorization.

The selection: 
The first edition of the “Franco Ambrosetti Jazz Awards” contest will take place on Wednesday, July 6th and Thursday, July 7th – 2022 at the forefront of the Panagia Church in Naoussa – Paros. 

Six selected groups of four musicians maximum will play a program of thirty minutes at the most in front of a jury composed of professional musicians and chaired by M. Franco Ambrosetti. 

The performances will be open to the public. Sound system, guitar and bass amplifiers, digital piano, double-bass (with gut strings) and drums set will be set up at the groups’ disposal.

At the end of the contest on Thursday, July 7th, the winners of the «Group Prize», the «Instrumental and Vocal Prize» and the «Instrumental or Vocal Soloist Second Prize» will be nominated after deliberation of the jury. 

They will receive 3000 euros, 2000 euros and 1000 euros respectively for their career development. The winners of the «Group First Prize» will play in the opening of the Franco Ambrosetti Quintet on Friday, July 8th at the Paros Park Theater. The winners of the «Instrumental and Vocal Prize» will be invited to play with the Quintet on one or two tunes. 

The selection will be made upon one or two audios or videos maximum sent by the competitors with a deadline of Sunday, May 15th. A fee of 30 euros will be asked for registration to the contest and will be sent by wire transfer to the ACE bank account. A pre-selection will be made during May, the six selected groups will be advised by the end of May. The videos will be sent via WeTransfer (https://wetransfer.com) to the email address of Arts Culture Europe: contact@artscultureeurope.org 

Transportation from Athens with the Blue Star Ferries and accommodation in Paros (2 hotel nights and 1 meal per day) will be taken charge of by the organization for the selected groups.

EL