Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4413/2016

EL